Mai Nguyễn (Hoài)'s profile at Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Mai Nguyễn (Hoài)
Editor

Mai Nguyễn (Hoài)

emailfacebooklinkedin

Editor at Vietcetera

Mai Nguyễn (Hoài) đứng sau nhiều bài phỏng vấn nhân vật và phân tích tin tức. Chủ đề yêu thích của cô là kể những câu chuyện ấm áp từ mọi nhân vật, và phân tích các vấn đề xã hội...