A Working Woman: Quỳnh Trần - Nhà sáng lập kiêm CEO Cooper & Co. | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

A Working Woman: Quỳnh Trần - Nhà sáng lập kiêm CEO Cooper & Co.

A Working Woman: Quỳnh Trần - Nhà sáng lập kiêm CEO Cooper & Co.

Cùng chúng tôi tìm hiểu về những quan điểm sống đã theo chị Quỳnh Trần, Founder/CEO Cooper & Co., trong suốt quãng đường sự nghiệp của mình qua bài viết dưới đây.

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích