A Working Woman: Sylvia Nguyễn Ngọc Mỹ - Gắn kết trách nhiệm xã hội với doanh nghiệp | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

A Working Woman: Sylvia Nguyễn Ngọc Mỹ - Gắn kết trách nhiệm xã hội với doanh nghiệp

A Working Woman: Sylvia Nguyễn Ngọc Mỹ - Gắn kết trách nhiệm xã hội với doanh nghiệp

Sau gần ba năm, chúng tôi đã có cơ hội được gặp lại Sylvia Nguyễn Ngọc Mỹ và nghe cô chia sẻ về những kinh nghiệm của mình trong series A Working Woman.

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích