MỚI NHẤT

Video

Tuyển Dụng Community Writer

Tại sao sinh viên nên bắt đầu đi làm từ năm hai? Khoảng cách thế hệ là lỗi của cha mẹ, con cái, hay lịch sử? Du học xong về nước hay ở lại?


Vietcetera đang tìm những cây bút tự do (freelance writer) trên con đường kết nối thế hệ người Việt trẻ ở mọi nơi trên thế giới. Nếu bạn nghĩ về những điều thường ngày dưới góc nhìn mới, những vấn đề chủ quan dưới góc nhìn khách quan, vấn đề của Việt Nam dưới góc nhìn toàn cầu, hãy viết với chúng tôi.