A Working Woman: Trần Yên Ly, “Tò mò khích lệ bạn thử sức, can đảm sẽ giúp bạn tiến xa.” | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

A Working Woman: Trần Yên Ly, “Tò mò khích lệ bạn thử sức, can đảm sẽ giúp bạn tiến xa.”

Nghe chị Yên Ly, nhà sáng lập đồng thời là Giám đốc điều hành của Etík Academy, chia sẻ về quan điểm sống, làm việc, và hành trình lập nghiệp lắm thử thách của mình trong những năm qua.

Editor's Pick