Bạn đã biết về thói quen dậy trễ của người thành công? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Bạn đã biết về thói quen dậy trễ của người thành công?

Cú đêm hay chim sớm? Ai thông minh hơn? Ai thành công hơn? Có lẽ đã đến lúc nghiêm túc nhìn nhận về ảnh hưởng của thói quen ngủ lên năng suất của bạn.