Bảo vệ doanh nghiệp trước COVID-19: Lời khuyên chiến lược từ Vero | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Bảo vệ doanh nghiệp trước COVID-19: Lời khuyên chiến lược từ Vero

Bảo vệ doanh nghiệp trước COVID-19: Lời khuyên chiến lược từ Vero

Anh Ngô Hồng Phúc, Trưởng phòng Phát triển chiến lược của Vero tại Việt Nam, chia sẻ lời khuyên đến các doanh nghiệp trước căng thẳng của đại dịch COVID-19.

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích