Từ làng quê Việt đến bờ Đông nước Mỹ: Hành trình chinh phục giấc mơ du học của Toàn Võ | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Từ làng quê Việt đến bờ Đông nước Mỹ: Hành trình chinh phục giấc mơ du học của Toàn Võ

Từ làng quê Việt đến bờ Đông nước Mỹ: Hành trình chinh phục giấc mơ du học của Toàn Võ

Hành trình chinh phục giấc mơ Mỹ của chàng trai 'thôn quê' Toàn Võ.

Toàn Võ phát biểu tại một sự kiện. | Nguồn: Toàn Võ.

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích