Đại học Ngoại Thương và đội ngũ mentors toàn cầu đồng hành cùng doanh nghiệp Việt tiến ra thế giới | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Đại học Ngoại Thương và đội ngũ mentors toàn cầu đồng hành cùng doanh nghiệp Việt tiến ra thế giới

Trường Đại học Ngoại Thương, Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FTU (FIIS) chính thức khởi động chương trình Runway 2020 - Bringing Vietnam to the World.

Editor's Pick