Facebook dự đoán 3 xu hướng nổi bật về mạng xã hội trong năm 2021 | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Facebook dự đoán 3 xu hướng nổi bật về mạng xã hội trong năm 2021

3 xu hướng được Facebook dự báo sẽ có ảnh hưởng lớn và những điểm các doanh nghiệp cần lưu ý để phát triển kinh doanh trong năm 2021.

Nguồn: Pexels

Editor's Pick