Gen Z ở Việt Nam nghĩ gì về “Tính cá nhân hóa” và “Quyền lựa chọn”? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Gen Z ở Việt Nam nghĩ gì về “Tính cá nhân hóa” và “Quyền lựa chọn”?

Gen Z ở Việt Nam nghĩ gì về “Tính cá nhân hóa” và “Quyền lựa chọn”?

Các app (ứng dụng) mà Gen Z sử dụng mỗi ngày có thể phần nào giải thích lý do Tính cá nhân hoá và Quyền lựa chọn lại quan trọng với họ đến vậy.

Nguồn: Shutterstock

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích