Giải pháp giáo dục toàn diện của Manabie: Hướng đi mới của ngành giáo dục khu vực Đông Nam Á | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Giải pháp giáo dục toàn diện của Manabie: Hướng đi mới của ngành giáo dục khu vực Đông Nam Á

Giải pháp giáo dục toàn diện của Manabie: Hướng đi mới của ngành giáo dục khu vực Đông Nam Á

Takuya Honma và Christy Wong, hai nhà đồng sáng lập, chia sẻ về triết lý giáo dục lấy người học làm trung tâm của Manabie, đồng thời chia sẻ "công thức

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích