How I Manage: CEO Curnon Quang Thái và phong thái lãnh đạo của một người trẻ | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

How I Manage: CEO Curnon Quang Thái và phong thái lãnh đạo của một người trẻ

How I Manage: CEO Curnon Quang Thái và phong thái lãnh đạo của một người trẻ

Trong chuyên mục How I Manage lần này, cùng Vietcetera trò chuyện với Quang Thái, đồng sáng lập kiêm CEO của Curnon, để hiểu thêm về phong cách dẫn dắt đầy sức trẻ của anh.

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích