How I Manage: Giám đốc sáng tạo Leo Burnett Việt Nam Vũ Quân Nguyễn | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

How I Manage: Giám đốc sáng tạo Leo Burnett Việt Nam Vũ Quân Nguyễn

Vũ Quân Nguyễn, Giám đốc sáng tạo của Leo Burnett Việt Nam kiêm giảng viên ngành Thời trang, thuộc Khoa Truyền thông và Thiết kế Đại học RMIT Việt Nam, chia sẻ về những kỹ năng cần thiết để hoàn thành tốt vai trò quản lý trong lĩnh vực sáng tạo.