Jio Health: Gặp gỡ đội ngũ mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà đến Việt Nam | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Jio Health: Gặp gỡ đội ngũ mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà đến Việt Nam

Gặp Raghu Rai - Giám đốc điều hành đồng thời là người sáng lập Jio Health, một công ty có trụ sở ở cả Việt Nam và Mỹ, để tìm hiểu đội ngũ của họ hy vọng đạt được điều gì với dịch vụ y tế theo định hướng kỹ thuật số tại thị trường mới nổi này.

Raghu Rai — Giám đốc điều hành và nhà sáng lập Jio Health