Jonathan Wong và công cuộc dẫn dắt Maison Fashion Group vào kỷ nguyên tiếp thị nội dung | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Jonathan Wong và công cuộc dẫn dắt Maison Fashion Group vào kỷ nguyên tiếp thị nội dung

Jonathan Wong, Giám đốc Marketing (CMO) của nhà phân phối thời trang Maison Fashion Group, chia sẻ về chiến lược phát triển của công ty trong bối cảnh thị trường bán lẻ trong nước ngày càng trở nên sôi động.