José Mourinho trở thành đại sứ thương hiệu của XTB | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

José Mourinho trở thành đại sứ thương hiệu của XTB

José Mourinho trở thành đại sứ thương hiệu của XTB

José Mourinho, một trong những huấn luyện viên bóng đá xuất sắc nhất mọi thời đại, đã trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu mới của XTB.

Nguồn: XTB

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích