Mình đã tìm việc thực tập với diễn giả TED Talk như thế nào? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Mình đã tìm việc thực tập với diễn giả TED Talk như thế nào?

Mình đã tìm việc thực tập với diễn giả TED Talk như thế nào?

Huyền Chip và hành trình tìm kiếm việc thực tập một cách 'không truyền thống'.

Nguồn: TEDMasterclass

Yêu thích