Nghề lạ: Trở thành e-commerce buyer cùng anh Khôi Trần tại Leflair | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Nghề lạ: Trở thành e-commerce buyer cùng anh Khôi Trần tại Leflair

Nghề lạ: Trở thành e-commerce buyer cùng anh Khôi Trần tại Leflair

Trong chuyên mục Nghề lạ lần này, cùng chúng tôi tìm hiểu về nghề e-commerce buyer cùng anh Trần Quang Khôi, hiện đang là Trưởng bộ phận sản phẩm Nhà cửa & Đời sống tại Leflair.

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích