Office Gossip: Nhận diện ‘sếp xấu tính’ và ‘sếp khó tính’ | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Office Gossip: Nhận diện ‘sếp xấu tính’ và ‘sếp khó tính’

Mặc dù các ‘sếp xấu tính’ thường tự nhận mình ‘khó tính’, thực tế họ hiếm khi lắng nghe và trợ giúp. Thay vào đó, những gì bạn nhận được từ họ là sự độc đoán.

Trà Nhữ @averagetea_ cho Vietcetera