Sự nghiệp agency của Vũ Ly Việt, CEO Wunderman Thompson Việt Nam | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Sự nghiệp agency của Vũ Ly Việt, CEO Wunderman Thompson Việt Nam

Sự nghiệp agency của Vũ Ly Việt, CEO Wunderman Thompson Việt Nam

Trong buổi phỏng vấn với Vietcetera, Vũ Ly Việt — CEO của Wunderman Thompson Việt Nam — đã chia sẻ chi tiết về hành trình sự nghiệp của mình, những thách thức

Sự nghiệp agency của Vũ Ly Việt, CEO Wunderman Thompson Việt Nam

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích