Trò chuyện cùng Ngân Lý, Giám đốc quốc gia Ipsos Việt Nam: Ngôi nhà của các nhà nghiên cứu kỹ thuật số | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Trò chuyện cùng Ngân Lý, Giám đốc quốc gia Ipsos Việt Nam: Ngôi nhà của các nhà nghiên cứu kỹ thuật số

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Ngân về cách mà Ipsos Việt Nam giúp khách hàng hành động nhanh, thông minh và táo bạo hơn.

Ipsos Việt Nam Feature Image| Nguồn: Cơ Nguyễn cho Vietcetera

Editor's Pick