Từ đặt vé đến trải nghiệm tại phòng: Marriott đang khai thác công nghệ để kiến tạo tương lai của ngành du lịch như thế nào? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Từ đặt vé đến trải nghiệm tại phòng: Marriott đang khai thác công nghệ để kiến tạo tương lai của ngành du lịch như thế nào?

Từ đặt vé đến trải nghiệm tại phòng: Marriott đang khai thác công nghệ để kiến tạo tương lai của ngành du lịch như thế nào?

Marriott International đang giữ vị thế là người tiên phong trong việc áp dụng các tiến bộ công nghệ mới vào mô hình kinh doanh của mình.

Nguồn: Marriott International

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích