Vietnamese Innovator: ShopBack - Dẫn đầu làn sóng tiêu dùng thông minh | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Vietnamese Innovator: ShopBack - Dẫn đầu làn sóng tiêu dùng thông minh

Trước thềm ra mắt chính thức tại Việt Nam, chúng tôi đã có dịp trò chuyện với anh Jacky Hà, Giám đốc thương mại của ShopBack tại Việt Nam để tìm hiểu những giá trị cốt lõi đã giúp ShopBack trở thành startup hàng đầu trong mảng hoàn tiền tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Editor's Pick