YouGov: Các nền tảng thương mại điện tử thống trị danh sách các thương hiệu tốt nhất tại Việt Nam | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

YouGov: Các nền tảng thương mại điện tử thống trị danh sách các thương hiệu tốt nhất tại Việt Nam

YouGov: Các nền tảng thương mại điện tử thống trị danh sách các thương hiệu tốt nhất tại Việt Nam

Điểm Index từ YouGov BrandIndex được tính từ nhận thức của người tiêu dùng về các khía cạnh của thương hiệu như chất lượng tổng quát, giá trị, ấn tượng, uy tín, sự hài lòng, và liệu người tiêu dùng có muốn giới thiệu thương hiệu này cho người khác.

Nguồn: Shutterstock

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích