Tường Nguyễn (Bamboo Careers)'s profile at Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Tường Nguyễn (Bamboo Careers)
Writer

Tường Nguyễn (Bamboo Careers)

Ăn, cầu nguyện, làm việc

Ăn - mang đến những món ăn tinh thần cho não của bạn.
Cầu nguyện - xuất phát từ vị trí intern lương 2 triệu trong thị trường đầy biến động, Tường luôn mang niềm tin về một tương lai bình đẳng, tốt đẹp hơn cho người lao động và mức lương sau này của cậu ấy.
Làm việc - chúng ta dành nửa đời để làm việc. Công việc giống như người yêu, bạn đời, vì thế Tường mong bạn có thể tìm được một tình yêu với công việc mình làm.