Hoàng Nguyễn's profile at Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Hoàng Nguyễn
Expert

Hoàng Nguyễn

Design Expert & Book Author

Hoàng Nguyễn là một trong những cá nhân tiên phong trong lĩnh vực Thiết kế và Phát triển sản phẩm công nghệ tại Việt Nam, với hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc ở cả trong nước và nước ngoài.Anh là tác giả của cuốn sách “CÓ CÁCH - Nuôi dưỡng sự sáng tạo từ niềm tin có cách” và thường xuyên chia sẻ kiến thức giá trị cho cộng đồng tại blog, và podcast @hoangthoughts trên đa nền tảng.

Facebook: https://www.facebook.com/hoangthoughts
YouTube: https://www.youtube.com/@hoangthoughts
Blog: http://hoangthoughts.com/
Sách: https://shope.ee/6ztMUAyxXO