fbview Thương | Vietcetera
Nespresso Banner
Tin Tức Thì về COVID-19Tin Tức Thì về COVID-19Đọc tin

Thương

Theo dõi để nhận thêm các bài viết và tác giả về chuyên mục này!
"Mẹ sợ bố không chấp nhận nên xúi anh tổ chức đám cưới xong hẵng nói."

"Mẹ sợ bố không chấp nhận nên xúi anh tổ chức đám cưới xong hẵng nói."

"Vậy là cả nhà giấu bố."
Yêu cũng cần phải học?
Yêu cũng cần phải học?

Yêu thương là một hành trình bền bỉ cần phải “học”. Học để tình yêu thương của bạn được tiếp nhận và bền chặt. 


Ứng dụng Vietcetera

QUẢNG CÁO