MasterCard's profile at Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
MasterCard
Brand

MasterCard

Mastercard tiên phong trong thanh toán toàn cầu và là một công ty công nghệ kết nối hàng tỷ người tiêu dùng, hàng ngàn các tổ chức tài chính.

We work to connect and power an inclusive digital economy that benefits...