Bài học từ CEO của Leflair và tương lai của thị trường thương mại điện tử Việt Nam | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Bài học từ CEO của Leflair và tương lai của thị trường thương mại điện tử Việt Nam

Điểm lại những bài học về khởi nghiệp cùng cựu Giám đốc điều hành và nhà sáng lập của Leflair — Loïc Gautier.

Source: Vietcetera.

Editor's Pick