Ậm Ừ Talk | Vietcetera
Billboard banner

Series Ậm Ừ Talk

Series Ậm Ừ Talk

Ậm Ừ Talk #3

Bắt Bệnh Tài Chính

Đã kết thúc

  • Về Ậm Ừ Talk
  • Ậm Ừ Talk Webinar Series
  • Video
  • Bài Viết

Về Ậm Ừ Talk

Ậm Ừ Talk là một chuỗi các webinar được tổ chức hằng tháng, với mục tiêu tạo ra bàn tròn cho cả ba thế hệ X - Y - Z cùng nói về những vấn đề mà họ đã, đang hoặc sẽ trải qua.

Không chỉ mở rộng cuộc đối thoại hiện hành và đa dạng hóa góc nhìn xung quanh vấn đề được thảo luận,

Ậm Ừ Talk còn là nơi để cả 3 thế hệ lắng nghe, thấu cảm và học hỏi lẫn nhau.

Ở Ậm Ừ Talk, không chỉ có các diễn giả thảo luận, bạn cũng có thể chia sẻ những trải nghiệm cá nhân.

Về Ậm Ừ Talk