fbview Tôi Dạy Bố Mẹ | Vietcetera
Prudential Banner
Những khóa học hàn-gắn-thế-hệ do chính bạn đứng lớp.
4 bài viết

Tôi Dạy Bố Mẹ

Tôi dạy bố mẹ học tiếng Anh

Tôi dạy bố mẹ học tiếng Anh

Ai nói bố mẹ đã có tuổi thì không học được ngoại ngữ?

Tôi dạy mẹ về dinh dưỡng

Tôi dạy mẹ về dinh dưỡng

Nhận thấy tầm quan trọng của một chế độ dinh dưỡng lành mạnh, trong vòng 5 năm trở lại, tôi đã bắt tay vào công cuộc thay đổi bữa ăn để cải thiện sức khỏe của mẹ và của chính mình. 

Tôi đã dạy mẹ dùng meme!

Tôi đã dạy mẹ dùng meme!

Nếu ngày xưa “miếng trầu là đầu câu chuyện” thì ngày nay meme là cách giới trẻ kể chuyện. Vậy nên, tôi mãi luôn trăn trở làm sao để mẹ hiểu meme.

Tôi dạy mẹ đối phó với tin giả thế nào?

Tôi dạy mẹ đối phó với tin giả thế nào?

Trải nghiệm của tôi, mẹ, và tin giả, cũng giống như nhiều người khác, từng là trách móc, cằn nhằn và đổ lỗi.