fbview Tôi Dạy Bố Mẹ | Vietcetera
Marriott sweat deals banner
Tin Tức Thì về COVID-19Tin Tức Thì về COVID-19Đọc tin
Những khóa học hàn-gắn-thế-hệ do chính bạn đứng lớp.
2 bài viết

Tôi Dạy Bố Mẹ

Tôi đã dạy mẹ dùng meme!

Tôi đã dạy mẹ dùng meme!

Nếu ngày xưa “miếng trầu là đầu câu chuyện” thì ngày nay meme là cách giới trẻ kể chuyện. Vậy nên, tôi mãi luôn trăn trở làm sao để mẹ hiểu meme.

Tôi dạy mẹ đối phó với tin giả thế nào?

Tôi dạy mẹ đối phó với tin giả thế nào?

Trải nghiệm của tôi, mẹ, và tin giả, cũng giống như nhiều người khác, từng là trách móc, cằn nhằn và đổ lỗi.