ESG Conference 2023 | Vietcetera
Billboard banner

Sự kiện Hội nghị đầu tư ESG Việt Nam

Vietcetera
Về buổi gặp gỡ
Speaker
Agenda
Thông tin vé
Nhà tài trợ
ESG 2024
Ngôn ngữ - VN

Thông tin
về buổi gặp gỡ

Gặp gỡ 50 doanh nghiệp ESG Việt Nam kéo dài trong 2 ngày, với sự góp mặt của hơn 50 doanh nghiệp cùng tập trung, đáp ứng được nhu cầu xã hội và môi trường. Buổi gặp gỡ đóng vai trò là nền tảng để người tham gia khám phá các dự án đắt giá khi Việt Nam từng bước áp dụng nguyên tắc ESG trong tiến trình hội nhập toàn cầu.

Speakers

DAY 1 - 31/05/2023
DAY 2 - 01/06/2023
Hang Dao

Co-Lead, Vietnam Clean Energy Investment Accelerator (CEIA)

World Resources Institute

Phuong Mai Luong

Senior Vice President

HSBC Bank (Vietnam) Ltd.

Shuyin Tang

Co-founder and CEO

Beacon Fund

Craig Martin

Executive Chairman

Dynam Capital

Eddie Thai

Co-Founder & General Partner

Ascend Ventures Vietnam

Ha Do

Head of ESG

KPMG in Vietnam and Cambodia

Megan Lawson

Country Manager

ERM

Mimi Vu

Partner

Raise Partners

Tran Phuong Ngoc Thao

Vice Chairperson of the Board of Directors

Head of ESG Committee, PNJ

Tim Evans

Chief Executive Officer

HSBC Bank (Vietnam) Ltd.

Tung Ho

Country Director

Allotrope Partners

Michael Traill AM

Executive Director

For Purpose Investment Partners

Sarah Hooper

Consul General

Australian Consulate in HCMC

H.E. Mr. Karl Van den Bossche

Ambassador to Vietnam

The Embassy of the Kingdom of Belgium

Shilpa Krishnan

Senior Manager, Investment Management

InfraCo Asia

Serge LeVert-Chiasson

Managing Partner

Sarona Asset Management

Niklas Wagner

General Manager

New World Saigon Hotel

Van Ly

Partner

Raise Partners

Amy Kunrojpanya

VP of Public Relations - APAC

Netflix

Katina Dell'Acqua-Lubich

CFO

Virtual Internships

Jennifer Buckley

Managing Director

Sweef Capital

Agenda

DAY 1 - 31/05/2023HIGH-LEVEL DISCUSSIONS AND KEYNOTES
DAY 2 - 01/06/2023IMPACT DISCUSSIONS + SECTOR WORKSHOPS
8:30 - 9:00
Reception and Check-In
9:00 - 9:10
WELCOME REMARKS

Speaker:

 • Sarah Hooper, Consul General of Australia

9:10 - 9:20
KEYNOTE 1: ESG Investment Criteria in Vietnam for Institutional Investors

Speaker:

 • Craig Martin, Executive Chairman, Dynam Capital

9:20 - 10:20
PANEL DISCUSSION 1: Securing Development Capital through an ESG Lens

Speaker:

 • H.E. Mr. Karl Van den Bossche, Ambassador to Vietnam, The Embassy of the Kingdom of Belgium
 • Kelvin Vuong, Vietnam Investment, Climate Fund Managers B.V.
 • Shilpa Krishnan, Senior Manager, Investment Management, InfraCo Asia
 • Dr. Dinh Minh Dao, Chair, CA Water Co., Ltd.

Moderator:

 • Craig Martin, Executive Chairman, Dynam Capital

10:20 - 10:40
Coffee/Tea Break
10:40 - 11:00
FIRESIDE CHAT 1: ESG is a Marathon, Not a Sprint

Speaker:

 • Tran Phuong Ngoc Thao, Vice Chairperson of the Board of Directors, Head of ESG Committee, PNJ

Moderator:

 • Mimi Vu, Partner, Raise Partners

11:00 - 12:00
PANEL DISCUSSION 2: COP 26 & JETP: Investing in Decarbonization and Energy Transformation

Speaker:

 • Ha Do, Head of ESG, KPMG in Vietnam and Cambodia
 • Phuong Mai Luong, Senior Vice President, HSBC Vietnam
 • Tung Ho, Country Director, Allotrope Partners

Moderator:

 • Hang Dao, Co-Lead Vietnam Clean Energy Investment Accelerator (CEIA), World Resources Institute

12:00 - 13:15
NETWORKING LUNCH
13:15 - 13:20
VIDEO

Speaker:

 • Investing in Diversity, Equity, Inclusion, & Access

Moderator:

 • Amy Kunrojpanya, VP of Public Relations - APAC, Netflix

13:20 - 13:45
FIRESIDE CHAT 2: The Future of ESG - A Global Outlook and Lessons Learned about Impact

Speaker:

 • Michael Traill AM, Founder, Social Ventures Australia

Moderator:

 • Megan Lawson, Country Manager, ERM Vietnam

13:45 - 14:45
PANEL DISCUSSION 3: Investing in Inclusive Opportunities, Workforce, and Leadership

Speaker:

 • Eddie Thai, Co-Founder & General Partner, Ascend Ventures Vietnam
 • Shuyin Tang, CEO and Co-Founder, Beacon Fund
 • Serge LeVert-Chiasson, Managing Partner, Sarona Asset Management
 • Katina Dell'Acqua-Lubich, CFO, Virtual Internship

Moderator:

 • Jennifer Buckley, Managing Director, Sweef Capital

14:45 - 15:00
KEYNOTE 3: Climate Risk and Governance

Speaker:

 • Tim Evans, Chief Executive Officer, HSBC Bank (Vietnam) Ltd.

15:00 - 16:30
Business Matching/ Networking Drinks
17:30 - 20:30
Happy Hour at CTY Kitchen & Bar (Invite only)

Thông tin vé

SINGLE PASS - DAY 1

31/05/2023
8:30 - 16:30
New World Saigon Hotel, 76 Lê Lợi, Quận 1, Tp.HCM
 • Vé được áp dụng cho 01 người lớn, sử dụng trong ngày 31/05/2023.
 • Vé điện tử được phát hành qua email sau khi đơn hàng được xác nhận và thanh toán thành công.
 • Giá vé bao gồm ăn nhẹ giữa buổi và bữa trưa buffet tại nơi tổ chức.
Mua vé

SINGLE PASS - DAY 2

01/06/2023
8:30 - 16:30
New World Saigon Hotel, 76 Lê Lợi, Quận 1, Tp.HCM
 • Vé được áp dụng cho 01 người lớn, sử dụng trong ngày 01/06/2023.
 • Vé điện tử được phát hành qua email sau khi đơn hàng được xác nhận và thanh toán thành công.
 • Giá vé bao gồm ăn nhẹ giữa buổi và bữa trưa buffet tại nơi tổ chức.
Mua vé

2-DAY PASS

31/05 & 01/06/2023
8:30 - 16:30
New World Saigon Hotel, 76 Lê Lợi, Quận 1, Tp.HCM
 • Vé được áp dụng cho 01 người lớn, sử dụng trong 2 ngày 31/05 & 01/06/2023.
 • Vé điện tử được phát hành qua email sau khi đơn hàng được xác nhận và thanh toán thành công.
 • Giá vé bao gồm ăn nhẹ giữa buổi và bữa trưa buffet tại nơi tổ chức.
Mua vé

COMBO 4

31/05 & 01/06/2023
8:30 - 16:30
New World Saigon Hotel, 76 Lê Lợi, Quận 1, Tp.HCM
 • Vé được áp dụng cho 04 người lớn, sử dụng trong 2 ngày 31/05 & 01/06/2023.
 • Vé điện tử được phát hành qua email sau khi đơn hàng được xác nhận và thanh toán thành công.
 • Giá vé bao gồm ăn nhẹ giữa buổi và bữa trưa buffet tại nơi tổ chức.
Mua vé

SPONSORS

Gold Sponsor

Dynam CapitalVietnam Holding

Silver Sponsor

KPMGHSBCDEEP C Industrial ZonesNetflix

Partner

RaiseAustralian Department of Foreign Affairs and TradeKingdom of the Netherlands in VietnamVietnam Begium 50

Venue Sponsor

New World Saigon Hotel

Promotional Partner

AUSCham VietnamAMCham VietnamEUROCham VietnamHong Kong Business Association VietnamBelux Cham
Recap ESG 2024ESG 2024