Khởi Nghiệp | Vietcetera
Marriott sweat deals banner
Tin Tức Thì về COVID-19Tin Tức Thì về COVID-19Đọc tin

Khởi Nghiệp

Theo dõi để nhận thêm các bài viết và tác giả về chuyên mục này!
CEO Ecomobi Trương Công Thành: “Khởi nghiệp là cuộc chiến không dành cho kẻ ngại gian nan.”

CEO Ecomobi Trương Công Thành: “Khởi nghiệp là cuộc chiến không dành cho kẻ ngại gian nan.”

“Ecomobi ra đời từ một mệnh đề vô cùng đơn giản: bất kỳ ngành nghề nào cũng cần có một ngành nghề khác hỗ trợ - đó là đặc điểm của nền kinh tế chia sẻ,” Trương Công Thành khẳng định.

QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO