Off The Menu | Vietcetera
Azerai

Off The Menu

Theo dõi để nhận thêm các bài viết và tác giả về chuyên mục này!

Mở một nhà hàng giá bao nhiêu?

Qua từng năm, con số các cửa hàng tăng lên một cách nhanh chóng, nhưng để mở một nhà hàng, thì cái giá sẽ là bao nhiêu?