fbview Truyền Thông - Trang 2 | Vietcetera
Ho Tram Beach Banner
Tin Tức Thì về COVID-19Tin Tức Thì về COVID-19Đọc tin

Truyền Thông

Theo dõi để nhận thêm các bài viết và tác giả về chuyên mục này!
Lời đùa của "cá mập": Khi nào vô hại biến thành độc hại?

Lời đùa của "cá mập": Khi nào vô hại biến thành độc hại?

Chuyện trên bàn nhậu, hãy giữ trên bàn nhậu. Đừng mang chúng lên mạng xã hội hay truyền hình.
Chúng ta cần gì ở thơ?
Chúng ta cần gì ở thơ?

Thơ ca hiện đại ngoài vần điệu còn cần thêm những gì để có thể đổi mới và không ngủ quên trên lối mòn?


Ứng dụng Vietcetera

QUẢNG CÁO