Chuyên mục Thời Trang | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Thời Trang


“CANDYBAR" — Thanh kẹo lạc quan từ Cheese Coffee x LIDER

Một ngày sau khi đêm diễn tại chi nhánh Cheese Coffee Phan Văn Trị kết thúc, chúng tôi gặp John, Phúc Lưu và Sơn Kzu - 2 gương mặt đằng sau LIDER, để được kể về bộ sưu tập hợp tác lần này, mang tên “CANDYBAR".