fbview Chuyên mục Thời Trang | Vietcetera
Relax Banner
Tin Tức Thì về COVID-19Tin Tức Thì về COVID-19Đọc tin
Curnon: Tại sao không oanh tạc?

Curnon: Tại sao không oanh tạc?

“Tội làm trái với quy luật tự nhiên duy nhất không-thể-tha-thứ là đứng im và không chịu thay đổi.”QUẢNG CÁO