Control freak: Bạn có đang làm việc cho một vị sếp ám ảnh kiểm soát? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Control freak: Bạn có đang làm việc cho một vị sếp ám ảnh kiểm soát?

Liệu bạn có đang làm việc cho một vị sếp bị ám ảnh kiểm soát? Người lúc nào cũng quản lý qui mô, làm việc một cách cứng nhắc và không ủng hộ sự thay đổi.

Đồi @anngshill cho Vietcetera

Editor's Pick