Giải đáp về trào lưu FIRE (phần 2): Độc lập tài chính có đồng nghĩa với giàu có? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Giải đáp về trào lưu FIRE (phần 2): Độc lập tài chính có đồng nghĩa với giàu có?

Khoan thực hiện FIRE vội, đây là những điều bạn cần biết trước khi bắt tay vào lên kế hoạch độc lập tài chính.

Nhi Thanh @obanhmis cho Vietcetera.