Thử thách 1 tuần sống dưới 44.000 VND/ngày như 10% dân số thế giới hậu COVID-19 | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Thử thách 1 tuần sống dưới 44.000 VND/ngày như 10% dân số thế giới hậu COVID-19

Thử thách 1 tuần sống dưới 44.000 VND/ngày như 10% dân số thế giới hậu COVID-19

Chuyện gì xảy ra khi tập sống dưới 44 ngàn/ngày như 60 triệu dân số sau đại dịch.

Trà Nhữ @averagetea_ cho Vietcetera.

QUẢNG CÁO
Yêu thích