Mục tiêu của bạn thuộc loại nào: Theo đuổi lợi ích hay phòng ngừa rủi ro? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Mục tiêu của bạn thuộc loại nào: Theo đuổi lợi ích hay phòng ngừa rủi ro?

Mục tiêu của bạn thuộc loại nào: Theo đuổi lợi ích hay phòng ngừa rủi ro?

Đôi khi chúng ta không hiểu được cấp trên hay đồng nghiệp của mình nghĩ gì mà lại đưa ra quyết định như thế. Đơn giản là vì đôi bên tập trung vào mục tiêu khác nhau.

Trà Nhữ @averagetea_ cho Vietcetera.

QUẢNG CÁO
Yêu thích