Không ôn thi để lấy thành tích, tôi nhận ra 4 bài học bất ngờ từ IELTS | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Không ôn thi để lấy thành tích, tôi nhận ra 4 bài học bất ngờ từ IELTS

Không ôn thi để lấy thành tích, tôi nhận ra 4 bài học bất ngờ từ IELTS

Khi học IELTS không tập trung vào mục đích thi cử, tôi phát hiện ra những điều sau.

Trà Nhữ @averagetea_ cho Vietcetera.

QUẢNG CÁO
Yêu thích