Office Gossip: Giai đoạn đầu sự nghiệp, phụ nữ nên chuẩn bị tâm lý gì? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Office Gossip: Giai đoạn đầu sự nghiệp, phụ nữ nên chuẩn bị tâm lý gì?

Office Gossip: Giai đoạn đầu sự nghiệp, phụ nữ nên chuẩn bị tâm lý gì?

Một số trải nghiệm và bài học mà Linh, một chuyên viên nghiên cứu thị trường, rút ra trong quá trình đi làm của mình. Chia sẻ để các bạn nữ có thêm kinh nghiệm, và cảm thấy tự tin hơn, nếu có lúc nào đó bạn cảm thấy rằng mình là người “duy nhất".

Trà Nhữ @averagetea_ cho Vietcetera

QUẢNG CÁO
Yêu thích