Đam mê, sự nghiệp và tình cảm - Phụ nữ hiện đại nói gì? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Đam mê, sự nghiệp và tình cảm - Phụ nữ hiện đại nói gì?

Qua những buổi talkshow với những người phụ nữ mà chúng tôi từ lâu quen biết--chị Linh Thái, Julia Đoàn, và Thảo Nhi Lê--về quan điểm sống, theo đuổi đam mê, sự nghiệp và tình cảm của họ, chúng tôi lại có dịp góp nhặt thêm những góc nhìn rất mới, và đặt ra cho chính mình một vài câu hỏi xung quanh những vấn đề rộng lớn này.