Quyên Nguyễn đã xây dựng Sỏi Spa như thế nào? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Quyên Nguyễn đã xây dựng Sỏi Spa như thế nào?

Vietcetera trò chuyện với chị Quyên Nguyễn, bà chủ của Sỏi Spa để biết thêm về hành trình xây dựng khởi nghiệp của mình

Quyên Nguyễn đã xây dựng Sỏi Spa như thế nào?

Editor's Pick