A Working Woman: Cổ Huệ Anh - CEO thương hiệu thời trang HNOSS | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

A Working Woman: Cổ Huệ Anh - CEO thương hiệu thời trang HNOSS

Trong số tiếp theo của series A Working Woman, cùng trò chuyện với CEO thương hiệu thời trang HNOSS, chị Cổ Huệ Anh.

A Working Woman: Cổ Huệ Anh - CEO thương hiệu thời trang HNOSS