Trang cá nhân của HannahEd tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
HannahEd
Contributor

HannahEd

instagramwebsitefacebooklinkedin

Nhà sáng lập tổ chức giáo dục HannahEd Scholarship for Vietnamese students, chủ nhân kênh YouTube HannahEd.

Hannah Dinh, sáng lập tổ chức giáo dục HannahEd Scholarship for Vietnamese students, chủ nhân kênh youtube HannahEd, có kinh nghiệm làm việc tại các công ty đa quốc gia như Facebook Ireland, Microsoft Singa...