Trang cá nhân của Lan Anh Nguyen tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Lan Anh Nguyen
Contributor

Lan Anh Nguyen

facebooklinkedinwebsite

EIY Public Speaking & Communication Founder TEDx speaker, former Toastmasters Division Vietnam Director.

Certified Public Speaking Trainer & Coach, TEDx speaker, former Toastmasters Division Vietnam Director.

Lan Anh đã dành hơn 9 năm học tập kỹ năng nói chuyện trước công chúng bằng tiếng Anh tại các quốc gia Úc (Certified Trainer), Singapore (Certified Coach), Mỹ (Interpe...