fbview Trang cá nhân của Nguyễn Chí Hiếu tại Vietcetera | Vietcetera
Thương Thân Banner
Nguyễn Chí Hiếu

Expert

Nguyễn Chí Hiếu

Nguyễn Chí Hiếu là Nhà đồng sáng lập và CEO của Tổ chức Giáo dục IEG Global

Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu là Nhà đồng sáng lập và CEO của Tổ chức Giáo dục IEG Global, một tổ chức bao gồm 10 mảng hoạt động giáo dục đang tác động hơn 1,5 triệu học sinh, sinh viên và giáo viên ở hơn 1.000...

Xem thêm
TẤT CẢ BÀI VIẾT