Playlist Blueprint | Vietcetera
Billboard banner

Blueprint

17 tập
400 N lượt xem
Đã sao chép

Blueprint là series podcast mới về kiến trúc. Sự giao thoa được kết tinh và thể hiện rõ ràng nhất ở trên bản vẽ, đây chính là tinh hoa trong kiến trúc và nó cũng là tinh hoa trong series podcast Blueprint.